OSNOVE INFORMATIKE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OSNOVE INFORMATIKE by Mind Map: OSNOVE INFORMATIKE

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. INFORMACIJA

1.2. INFORMACIJSKA ZNANOST

1.3. INFORMATIKA

1.4. ISBN

1.5. SKLOPOVLJE

1.6. PROGRAMSKA POTPORA

1.7. RAČUNALSTVO

1.8. DOKUMENT

1.9. PUBLIKACIJA

2. 4 RAZDOBLJA

2.1. RUČNA OBRADA

2.2. MEHANIČKA OBRADA

2.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

3. OSNOVNI DIJELOVI RAČUNALA

3.1. CENTRALNA JEDINICA

3.2. ULAZNE JEDINICE

3.3. IZLAZNE JEDINICE

3.4. ULAZNO-IZLAZNE JEDINICE

3.5. MEDIJI ZA POHRANU

4. CENTRALNE JEDINICE

4.1. MBO

4.2. CPU

4.3. PSU

4.4. RAM

4.5. GPU

4.6. HDD

5. OSNOVNI DIJELOVI

5.1. TIPKOVNICA

5.2. MIŠ

5.3. OPTIČKI ČITAČ

5.4. ČITAČ CRTNIČNOG KODA

6. IZLAZNE JEDINICE

6.1. MONITOR

6.2. PROJEKTOR

6.3. PISAČ

6.4. CRTAČ

6.5. ZVUČNICI

7. ULAZNE JEDINICE

7.1. DIGITALNI FOTOAPARAT

7.2. WEB KAMERA

7.3. MIKROFON

7.4. OSJETILNA PLOHA

7.5. GRAFIČKA PLOČA

8. OPTIČKI MEDIJI

8.1. CD

8.1.1. DVD

8.1.1.1. BD

9. BROJEVNI SUSTAV

9.1. DEKADSKI

9.1.1. BINARNI

9.1.1.1. OKTALNI