รายจ่ายต่อเดือน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รายจ่ายต่อเดือน by Mind Map: รายจ่ายต่อเดือน

1. ค่าผ่อนรถยนต์

1.1. 8,762.-

2. ค่าผ่อนบ้าน

2.1. 4,000.-

3. กยศ.ฟาเดล

3.1. 28,xxx

4. ค่าประกันสังคมซะ

4.1. 450.-

5. ค่าออมกองทุนรวม

5.1. 1,500.-

6. ค่าซิมทรู 1

6.1. 100 x 12

7. ค่าซิมทรู 2

7.1. 100 x 12

8. ค่าผ่อนบัตรเครดิต

8.1. 800.-

9. ค่าบัตรกดเงินสด

9.1. 34,880.-