KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 by Mind Map: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945

1. HÌNH THỨC THỂ LOẠI VÀ NGÔN NGỮ VĂN HỌC

1.1. Các thể loại văn xuôi phát triển đặc biệt

1.1.1. Truyện ngắn đạt được thành tựu phong phú và vững chắc

1.1.2. Tiểu thuyết văn xuôi quốc ngữ ra đời. đến những năm 30 được đẩy lên một bước mới

1.1.3. Phóng sự ra đời đầu những năm 30 và phát triển mạnh.

1.1.4. Bút kí, tuỳ bút, kịch, phê bình văn học phát triển.

1.2. Ngôn ngữ

1.2.1. Dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm

2. THÀNH TỰU

2.1. NỘI DUNG , TƯ TƯỞNG

2.1.1. nội dung

2.1.1.1. ca ngợi cảnh đẹp của quê hương đất nước

2.1.2. phát huy 2 truyền thống lớn của văn học dân tộc

2.1.2.1. Chủ nghĩa yêu nước

2.1.2.2. chủ nghĩa nhân đạo

2.1.2.3. trân trọng truyền thống văn hóa dân tộc

3. Nội dung: Thể hiện cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và ước mơ.

4. PHÁT TRIỂN VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHÓNG

4.1. NGUYÊN NHÂN

4.1.1. Báo chí và phong trào dịch thuật phát triển giúp cho câu văn xuôi và nghệ thuật tiếng Việt trưởng thành và phát triển.

4.1.2. sự thức tỉnh ý thức cá nhân của tầng lớp trí thức Tây học

4.1.3. sự thúc bách của thời đại

4.2. sự trưởng thành và phát triển của tiếng Việt và văn chương Việt.

5. Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự

6. Có sự cách tân sâu sắc ở nhiều thể loại, đặc biệt là tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, phóng sự, phê bình ra đời và đạt được nhiều thành tựu

7. GIAI ĐOẠN 2 ( từ 1920 => 1930 )

7.1. xuất hiện các thể loại văn học hiện đại và hiện đại hóa của các thể loại truyền thống

7.1.1. -tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách…

7.1.2. -truyện ngắn: Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn…

7.1.3. -thơ: Tản Đà, Trần Tuấn Khải,..

7.1.4. -kí: Phạm Quỳnh, Tương Phổ, Đông Hồ…

8. BỘ PHẬN VĂN HỌC CÔNG KHAI

8.1. Thể loại: Thơ và văn xuôi trữ tình

8.2. Xu hướng văn học lãng mạn

8.2.1. Đề tài: Thiên nhiên, tình yêu và tôn giáo

8.3. Xu hướng văn học hiện thực

8.3.1. Nội dung: Phản ánh hiện thực thông qua những hình tượng điển hình.

8.3.2. Đề tài: Những vấn đề xã hội

9. GIAI ĐOẠN 3 ( từ 1930 => 1945 )

10. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN

10.1. VĂN HỌC HÌNH THÀNH

10.1.1. BỘ PHẬN VĂN HỌC KHÔNG CÔNG KHAI

10.1.1.1. Nội dung

10.1.1.1.1. Đấu tranh chống thực dân và tay sai

10.1.1.1.2. Biểu lộ nhiệt tình vì đất nước

10.1.1.1.3. Hình tượng trung tâm là người chiến sĩ

10.1.1.1.4. Thể hiện nguyện vọng của dân tộc là độc lập tự do

10.1.2. ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

10.1.2.1. Nghệ thuật

10.1.2.1.1. Chủ yếu là văn vần

10.1.2.2. GIAI ĐOẠN 1 ( từ đầu TK XX => 1920 )

10.1.2.2.1. Chữ quốc ngữ được truyền bá rộng rãi, tác động đến việc ra đời của văn xuôi.

10.1.2.2.2. Những thành tựu đạt được là sự xuất hiện của văn xuôi và truyện kí ở miền Nam.