KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 by Mind Map: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945

1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN

1.1. ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

1.1.1. GIAI ĐOẠN 1 ( từ đầu TK XX => 1920 )

1.1.1.1. Chữ quốc ngữ được truyền bá rộng rãi, tác động đến việc ra đời của văn xuôi.

1.1.1.2. Những thành tựu đạt được là sự xuất hiện của văn xuôi và truyện kí ở miền Nam.

1.1.2. GIAI ĐOẠN 3 ( từ 1930 => 1945 )

1.1.2.1. Có sự cách tân sâu sắc ở nhiều thể loại, đặc biệt là tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, phóng sự, phê bình ra đời và đạt được nhiều thành tựu

1.2. GIAI ĐOẠN 2 ( từ 1920 => 1930 )

1.2.1. xuất hiện các thể loại văn học hiện đại và hiện đại hóa của các thể loại truyền thống

1.2.1.1. -tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách…

1.2.1.2. -truyện ngắn: Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn…

1.2.1.3. -thơ: Tản Đà, Trần Tuấn Khải,..

1.2.1.4. -kí: Phạm Quỳnh, Tương Phổ, Đông Hồ…

1.3. VĂN HỌC HÌNH THÀNH

1.3.1. BỘ PHẬN VĂN HỌC CÔNG KHAI

1.3.1.1. Xu hướng văn học lãng mạn

1.3.1.1.1. Nội dung: Thể hiện cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và ước mơ.

1.3.1.1.2. Đề tài: Thiên nhiên, tình yêu và tôn giáo

1.3.1.1.3. Thể loại: Thơ và văn xuôi trữ tình

1.3.1.2. Xu hướng văn học hiện thực

1.3.1.2.1. Nội dung: Phản ánh hiện thực thông qua những hình tượng điển hình.

1.3.1.2.2. Đề tài: Những vấn đề xã hội

1.3.1.2.3. Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự

1.3.2. BỘ PHẬN VĂN HỌC KHÔNG CÔNG KHAI

1.3.2.1. Nội dung

1.3.2.1.1. Đấu tranh chống thực dân và tay sai

1.3.2.1.2. Biểu lộ nhiệt tình vì đất nước

1.3.2.1.3. Thể hiện nguyện vọng của dân tộc là độc lập tự do

1.3.2.2. Nghệ thuật

1.3.2.2.1. Hình tượng trung tâm là người chiến sĩ

1.3.2.2.2. Chủ yếu là văn vần

1.4. PHÁT TRIỂN VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHÓNG

1.4.1. NGUYÊN NHÂN

1.4.1.1. Báo chí và phong trào dịch thuật phát triển giúp cho câu văn xuôi và nghệ thuật tiếng Việt trưởng thành và phát triển.

1.4.1.2. sự trưởng thành và phát triển của tiếng Việt và văn chương Việt.

1.4.1.3. sự thức tỉnh ý thức cá nhân của tầng lớp trí thức Tây học

1.4.1.4. sự thúc bách của thời đại

2. THÀNH TỰU

2.1. HÌNH THỨC THỂ LOẠI VÀ NGÔN NGỮ VĂN HỌC

2.1.1. Các thể loại văn xuôi phát triển đặc biệt

2.1.1.1. Truyện ngắn đạt được thành tựu phong phú và vững chắc

2.1.1.2. Tiểu thuyết văn xuôi quốc ngữ ra đời. đến những năm 30 được đẩy lên một bước mới

2.1.1.3. Phóng sự ra đời đầu những năm 30 và phát triển mạnh.

2.1.1.4. Bút kí, tuỳ bút, kịch, phê bình văn học phát triển.

2.1.2. Ngôn ngữ

2.1.2.1. Dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm

2.2. NỘI DUNG , TƯ TƯỞNG

2.2.1. nội dung

2.2.1.1. ca ngợi cảnh đẹp của quê hương đất nước

2.2.2. phát huy 2 truyền thống lớn của văn học dân tộc

2.2.2.1. Chủ nghĩa yêu nước

2.2.2.2. chủ nghĩa nhân đạo

2.2.2.3. trân trọng truyền thống văn hóa dân tộc