Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Barok 1600-1750 by Mind Map: Barok 1600-1750
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Barok 1600-1750

Barokkens kunst

Thomas Kingo Biografi og bibliografi

De fattiges udi Odensee Hospital

Oprindelig var betegnelsen barok et skældsord. I 1800-tallet så kunstnere og kritikere ned på barokken, fordi de syntes, at kunsten fra denne periode var overlæsset, forskruet og smagløs.

Barokkens Musik - Nye og mere underholdningsprægede stilarter kommer til og erstatter den kedelige kirkemusik.

Sonate

Koncert

Opera

Barokkens Litteratur: Lejlighedsdigtning

Enevælde