Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Barok 1600-1750 by Mind Map: Barok 1600-1750
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Barok 1600-1750

Barokkens kunst

Thomas Kingo Biografi og bibliografi

De fattiges udi Odensee Hospital

Oprindelig var betegnelsen barok et skældsord. I 1800-tallet så kunstnere og kritikere ned på barokken, fordi de syntes, at kunsten fra denne periode var overlæsset, forskruet og smagløs.

Barokkens Musik - Nye og mere underholdningsprægede stilarter kommer til og erstatter den kedelige kirkemusik.

Sonate

Koncert

Opera

Barokkens Litteratur: Lejlighedsdigtning

Enevælde