Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
rješenje by Mind Map: rješenje

1. čitanje zadatka više puta

2. povezivanje pročitanog sa slikovnim prikazom

3. pokušaj, zaključivanje o rješenju

4. provjera rješenja, samoautoritet nad odabirom