DOMENA Informacije i digitalna tehnologija 2. razred OŠ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DOMENA Informacije i digitalna tehnologija 2. razred OŠ by Mind Map: DOMENA  Informacije i digitalna tehnologija 2. razred OŠ

1. A. 2. 1 Učenik objašnjava ulogu programa u uporabi računala.

1.1. Računalo

1.1.1. Vrste računala

1.1.1.1. Imenovati vrste računala i objasniti za koju namjenu se koriste

1.1.1.2. Osobna računala

1.1.1.2.1. Stolno računalo

1.1.1.2.2. Prijenosno računalo

1.1.1.2.3. Tablet

1.1.1.2.4. Mobitel

1.1.1.3. Ostali uređaji

1.1.2. Dijelovi računala

1.1.2.1. Sklopovlje (Hardware)

1.1.2.1.1. Navesti ulazne i izlazne komponente računala te ih složiti u programu Daily Jigsaw Puzzles

1.1.2.2. Programi (Software)

1.1.2.2.1. Tekst

1.1.2.2.2. Slika

1.1.2.2.3. Video

1.1.2.2.4. Pretraživanje interneta

1.1.2.2.5. Ostalo

1.1.2.2.6. Povezivanja tehnologije sa novim zanimanjima

1.1.2.2.7. Program Datum i vrijeme

2. A. 2. 2 Učenik uz pomoć učitelja prepoznaje internet kao izvor nekih usluga i podataka te pretražuje preporučene sadržaje.

2.1. Internet

2.1.1. Mogućnosti rada

2.1.1.1. e-usluge

2.1.1.1.1. Edukativni sadržaji

2.1.1.1.2. Zabavni sadržaji

2.1.1.1.3. Komunikacija

2.1.1.1.4. Pretraživanje

2.1.1.2. Informacije

2.1.1.3. Mrežni preglednik

2.1.1.3.1. Tražilice

2.1.2. Elektronički identitet

2.1.2.1. [email protected]

2.1.3. Opasnosti

2.1.3.1. e-nasilje

2.1.3.2. Komunikacija s nepoznatim osobama

2.1.3.3. Zaštita osobnih podataka

2.1.3.4. Razgovor o mogućim opasnostima na Internetu

2.1.3.4.1. Cyberbullying prevencija nasilja na Internetu i društvenim mrežama

2.1.4. Pravila ponašanja

2.1.4.1. Razlikovanje prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja na Internetu

2.1.4.1.1. Pravila ponašanja na internetu