Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bachelor by Mind Map: Bachelor

1. leg og læring

1.1. æstetik + æstetiske læreprocesser

1.2. motorik og sanser

1.3. fri leg + voksenstyret

1.4. børnekultur

1.5. Axel honnet

1.6. Vygotsky

2. inklusion + eksklusion

2.1. fri for mobning

2.2. tosprogede

2.3. gruppedannelse

3. forældresamarbejde

3.1. nedskæringer og normeringer

3.2. politiske krav

3.3. pædagogisk tiltrækkelighed

3.4. dagtilbudsloven og ny styrket læreplan

3.5. spiller det en rolle for trivsel?

3.6. tværprofessionelt samarbejde

3.7. synlig ledelse og rollefordeling

3.8. Søren Smidt og Suzanne Krogh

4. ledelse

4.1. stor vs. lille institution

4.2. synlig ledelse

4.3. forventninger til pædagogisk arbejde

4.4. organisationskultur

4.5. magt