Sanne Verhoeven Oao3D

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sanne Verhoeven Oao3D by Mind Map: Sanne Verhoeven Oao3D

1. Afbeelding Djoemba dag

2. POP's en feedback

2.1. Pop periode 6

2.1.1. Evaluatie

2.2. Pop periode 8

2.2.1. Evaluatie

2.3. Pop periode 10

2.3.1. Evaluatie

2.4. Mijn functioneren als aankomend onderwijsassistent

3. Feedback

3.1. Mijn gegeven Feedback

3.1.1. STARRT 1

3.1.2. Feeback 1

3.1.3. STARRT 2

3.1.4. Feedback 2

3.2. Mijn gekregen Feedback

3.2.1. STARRT 1

3.2.2. Feedback 1

3.2.3. STARRT 2

3.2.4. Feedback 2

3.3. Internetlink over Feedback

4. Het artikel "Zet jezelf centraal, Reflectie werkt"

4.1. Mijn persoonlijke mening en mijn beschrijving

4.1.1. Feedback van Ruben op mijn mening

4.2. Rubens persoonlijke mening en beschrijving

4.2.1. Feedback van mij op de mening van Ruben

4.3. Het artikel

4.4. Beschrijving van hoe ik reflecteren heb toegepast in mijn professionele ontwikkeling

4.5. Mening + beschrijving

5. Examen 3.1

5.1. Plan van aanpak stap 1,2

5.2. Plan van aanpak stap 4,5,6

5.3. STARRT reflectie verslag