Педагогічні технології

ментальна карта педагогічних технологій

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогічні технології by Mind Map: Педагогічні технології

1. Інформаційно-комунікаційні технології

1.1. програмоване навчання,

1.2. експертні системи,

1.3. мультимедіа,

1.4. імітаційне моделювання,

1.5. предметні комп'ютерні уроки

2. Ігрові технології

2.1. ділові ігри

2.2. квести

2.3. квк

2.4. турніри

2.5. дискусії

2.6. консультації

3. інтерактивні технології

3.1. мозковий штурм

3.2. займи позицію

3.3. ротаційні трійки

3.4. рефлексія

3.5. розігрування ролей

4. Технологія рівневої диференціації навчання

4.1. блочна подача матеріалу

4.2. робота в малих групах

4.3. різнорівневі завдання

5. Технологія модульно-блочного навчання

5.1. урок модулем або циклом

5.2. опитування за конспектом

5.3. пояснювально-ілюстративні, евристичні,

5.4. бесіда

5.5. практикум

6. Технологія колективного способу навчання

6.1. робота в групах

6.2. взаємообмін текстами та завданнями;

6.3. розв'язання задач і прикладів за підручником;

6.4. взаємні диктанти;

6.5. робота з опитувальниками;

7. Технології групового способу навчання

7.1. завдання групам

7.2. склад не постійний

7.3. обговорення в групах

8. Інтегральна педагогічна технологія

8.1. проекти

8.2. мозковий штурм

8.3. групова робота

9. Технологія «Створення ситуації успіху»

10. Технологія сугестивного навчання

10.1. рольові ігри

10.2. розповідь

10.3. творчі завдання

10.4. проблемні питання

11. Технологія розвитку критичного мислення

11.1. кубування, гронування,

11.2. щоденник подвійних нотаток,

11.3. мозковий штурм,

11.4. сенкан,

11.5. підсилена лекція,

11.6. дискусійна сітка

12. Технології проектного навчання («Метод проектів»)

12.1. групові заняття

12.2. мозковий штурм

12.3. конференція

12.4. практична діяльність

13. Технологія навчання як дослідження

14. Технологія особистісно орієнтованого уроку