Az ember tragédiája

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Az ember tragédiája by Mind Map: Az ember tragédiája

1. műfaj

1.1. Emberiségköltemény, lírai dráma

1.1.1. A történelem különböző uralkodó eszméin keresztül próbálja körbejárni az emberiség és az emberi lét kérdését.

2. szereplők

2.1. Úr

2.1.1. Reményt ad az embereknek a hitükön keresztül.

2.2. Lucifer

2.2.1. A "tagadás szelleme", lázadásra buzdítja Ádámot és hamis képet ad a történelemről. Pusztító szándéka építően hat Ádámra.

2.3. Éva

2.3.1. Felemelő erő Ádám számára, inspirálja az új megismerésére, ő jelenti Ádám számára a paradicsomat, az édent.

2.4. Ádám

2.4.1. Az állandóan küzdő, erkölcsös ember megtestesítője.

3. színek

3.1. Keretszínek

3.1.1. 1. Menny

3.1.1.1. "Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen."

3.1.2. 2. Paradicsom

3.1.2.1. "Nagy kényelem a megnyugvás hitünkben, Nemes, de terhes, önlábunkon állni."

3.1.3. 3. Pálmafás szín

3.1.3.1. "Bübájat szállítok reátok, És a jövőnek végeig beláttok Tünékeny álom képei alatt;"

3.1.4. 15. Záró szín

3.1.4.1. "Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!"

3.2. Álomszínek

3.2.1. történelmi színek

3.2.1.1. 4. Egyiptom

3.2.1.1.1. "Mért él a pór? - a gúlához követ Hord az erősnek, s állítván utódot Jármába, meghal. - Milljók egy miatt."

3.2.1.2. 5. Athén

3.2.1.2.1. "E gyáva népet meg nem átkozom, Az nem hibás, annak természete, Hogy a nyomor szolgává bélyegezze, S a szolgaság, vérengző eszközévé Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek. Csak egyedűl én voltam a bolond, Hivén, hogy illyen népnek kell szabadság."

3.2.1.3. 6. Róma

3.2.1.3.1. "Érzem, elkopott mind, Mi a miénk volt - s újat létrehozni Erőnk kevés. Hallgass meg, Istenem."

3.2.1.4. 7. Konstantinápoly

3.2.1.4.1. "Vezess, vezess új létre, Lucifer! Csatára szálltam szent eszmék után, S találtam átkot hitvány felfogásban, Isten dicsére embert áldozának, S az ember korcs volt, eszmémet betöltni."

3.2.1.5. 8. Prága I.

3.2.1.5.1. "Óh, tárd ki, tárd ki, végtelen nagy ég, Rejtélyes és szent könyvedet előttem; Törvényidet ha már-már ellesém, Felejtem a kort és mindent körűlem."

3.2.1.6. 10. Prága II.

3.2.1.6.1. "Az oktalan bámúl, és azt hiszi, E szép szavakkal szellemet idézünk, Pedig fogás csak az egész, takarni A szemfényvesztés mesterségeit."

3.2.1.7. 11. London

3.2.1.7.1. "Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál! Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt: A por hull csak belé, e föld szülötte, Én glóriával átallépem azt."

3.2.2. álom az álomban

3.2.2.1. 9. Párizs

3.2.2.1.1. "Nem ismerek birót magam felett Mást, mint a nép, s a nép, tudom, barátom."

3.2.3. utópisztikus színek

3.2.3.1. 12. Falanszter

3.2.3.1.1. "Rajongó férfi és idegbeteg nő Korcs nemzedéket szűl, ez nem helyes pár."

3.2.3.2. 13. Űr

3.2.3.2.1. "A cél halál, az élet küzdelem, S az ember célja e küzdés maga."

3.2.3.3. 14. Eszkimó

3.2.3.3.1. "Ha isten vagy, tegyed, Könyörgök, hogy kevesb ember legyen, S több fóka. -"

4. utóélet

4.1. Színdarab

4.2. rap

4.3. hangoskönyv

4.4. Jankovics Marcell rajzfilme