SIS CONCEPTES CLAU

SIS CONCEPTES CLAU EN L'EDUCACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SIS CONCEPTES CLAU by Mind Map: SIS CONCEPTES CLAU

1. ACOLLIMENT

1.1. NECESSITEM ELS MILLORS MESTRES

2. RESPECTE

2.1. RESPECTAR EL RITME D'APRENENTATGE DEL INFANT. CADASCÚ APREN AL SEU RITME.EDUCACIÓ RESPETUOSA.PERMETRE QUE SIGUEN ELLS

3. ESCOLTA

3.1. MÈTODE D'ESCOLTA ACTIVA .PRACTICAR L'ESCOLA ACTIVA AMB ELS FILLS I A L'AULA .SENTIR PER A COMPRENDE .CAL ESCOLTAR ELS ALUMNES I CONFIAR AMB ELLS

4. MODEL

4.1. LA FAMILIA I L'ESCOLA HAN DE SER UN BON MODEL PER AL SEU APRENENTATGE

5. CONFIANÇA

5.1. CONFIAR EN LES NOVES CORRENTS PEDAGÓGIQUES I EN EL CANVI A L'AULA

6. PAS ARRERE

6.1. FRANCESCO TONUCCI: LES ESCOLTES HAN DE SER DEMOCRATIQUES ,NO IGUALITARIES .L'HETEROGENEÏTAT A L'AULA ÉS BONA.EL JOC I EL OCI SON IMPORTANTS