ANTROPOCEN W MIASTACH

Rola NBS/BZI w adaptacji i łagodzeniu zmian klimatu w polskich miastach. Grupa 27

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ANTROPOCEN W MIASTACH by Mind Map: ANTROPOCEN  W MIASTACH

1. ZMIANA KLIMATU

1.1. spadek bioróżnorodności

1.2. intensywne opady deszczu

1.2.1. powodzie

1.2.2. lokalne podtopienia

1.3. przedłużające się fale upałów

1.3.1. przedłużające się okresy suszy

1.3.2. zagrożenie pożarowe, pożary

1.3.3. tworzenie się miejskich wysp ciepła

2. URBAN SPRAWL

2.1. fragmentacja siedlisk

2.2. anonimowość

2.3. spadek estetyki

2.4. wzrost liczby pojazdów

3. spadek jakości życia

4. duży koszt utrzymania miast

5. zanieczyszczenie powietrza

6. pogorszenie stanu zdrowia ludzi

7. straty materialne

8. Metody redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła: zielone dachy i ściany, pasaże roślinne, dodatkowe nasadzenia zieleni, przyuliczne ogrody

9. Rola NBS/BZI

9.1. zwiększenie powierzchni pokrytej roślinnością w obszarze zabudowanym

9.2. oczyszczanie powietrza (pochłanianie CO2 przez rośliny)

9.3. zmniejszenie ilości wody opadowej odprowadzanej przez kanalizację deszczową, retencjonowanie wody

9.4. redukcja zanieczyszczeń hałasem

10. Metody/systemy zagospodarowania wód opadowych: -Przepuszczalne nawierzchnie (Rola: zwiększenie wsiąkania wód opadowych do gruntu na dużych powiedrzchniach) -Zielone niecki, zbiorniki, wodne (Rola: retencjonowanie nadmiaru wody deszczowej) -Ogrody deszczowe, oczyszczalnie hydrofitowe, muldy chłonne (Rola: retencjonowanie wody, oczyszczanie wody)

11. 3. Rola NBS/BZI w adaptacji i łagodzeniu zmian klimatu w polskich miastach Grupa 27

12. MIEJSKA ZABUDOWA

12.1. brak retencji

12.2. brak zieleni

13. funkcja środowiskotwórcza, zachowanie siedlisk przyrodniczych

14. zapewnienie łączności pomiędzy ekosystemami, tworzenie korytarzy ekologicznych