Педагогічні технології

Педагогічні технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогічні технології by Mind Map: Педагогічні технології

1. Технологія модульно-блочного навчання

1.1. заняття за модулем

1.2. опитування за конспектом

1.3. пояснювально-ілюстративні, евристичні

1.4. бесіда

2. Технологія навчання як дослідження

3. Інтерактивні технології

3.1. мозковий штурм

3.2. займи позицію

3.3. рефлексія

3.4. розігрування ролей

4. Інформаційно-комунікаційні технології

4.1. програмоване навчання

4.2. експертні системи

4.3. мультимедіа

4.4. імітаційне моделювання

5. Ігрові технології

5.1. ділові ігри

5.2. квести

5.3. турніри

5.4. дискусії

5.5. консультації

6. Технологія колективного способу навчання

6.1. робота в групах

6.2. взаємообмін текстами та завданнями

6.3. робота з опитувальниками

7. Інтегральна педагогічна технологія

7.1. проекти

7.2. мозковий штурм

7.3. групова робота

8. Технології проектного навчання («Метод проектів»)

8.1. групові заняття

8.2. мозковий штурм

8.3. конференція

8.4. практична діяльність

9. Технологія сугестивного навчання

9.1. рольові ігри

9.2. розповідь

9.3. творчі завдання

9.4. проблемні питання

10. Технологія «Створення ситуації успіху»

11. Технології групового способу навчання

11.1. завдання групам

11.2. склад не постійний

11.3. обговорення в групах

12. Технологія розвитку критичного мислення

12.1. мозковий штурм

12.2. сенкан

12.3. підсилена лекція

12.4. дискусійна сітка

13. Технологія рівневої диференціації навчання

13.1. блочна подача матеріалу

13.2. різнорівневі завдання

13.3. робота в малих групах

14. Інновації в освітньому процесі ЗВО

15. Google Docs - create and edit documents online, for free.

16. https://www.youtube.com/watch?v=IgacVUMh_6w&t=1405s

17. Освітні інноваційні технології

18. Інноваційні технології

19. Принципи інтерактивного навчання

20. Освітні технології

21. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/456/1/zastosyvannya_innovaciynux_texnologiy.pdf

22. Інноваційні технології навчання в діяльності ЗВО http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/13825/1/Elita_2014_38-39_Koziar_Innovatsiini.pdf

23. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми https://vspu.edu.ua/science/art/a158.pdf