מסורת וחדשנות

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
מסורת וחדשנות by Mind Map: מסורת וחדשנות

1. העברה דורית

1.1. מאיפה אני בא?

1.2. מה קיבלתי מהורי

1.3. סיפורים משפחתיים

1.4. חפצים שעוברים

2. טקסים, חגים, שפה, תרבות,

2.1. דת

2.2. תרבות

2.3. שייכות לעם/ קהילה

2.4. שפת אם

3. ניגודים- ישן חדש

3.1. טוב ורע

3.2. פיתוח מול שמירה על מה שקיים

3.3. מתח

3.3.1. קונפליקט

4. מאיפה אני מגיע

4.1. מי אני

4.2. מעגלי שייכות

5. היסטוריה משפחתית ואישית

5.1. סיפורים משפחתיים

5.2. תמונות

6. לבוש, אוכל, נורמות

6.1. אוכל עממי

6.2. לבוש מסורתי/ לבוש עכשווי

7. עתידנות , מבט קדימה, קידמה

7.1. שינוי

7.2. חדשנות

7.2.1. רובוטים

7.2.1.1. טכנולוגיה חדשה

7.2.1.1.1. חומרים שונים

7.2.1.1.2. אפשרויות חדשות

7.2.1.2. בינה מלאכותית