Pet čimbenika koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pet čimbenika koji utječu na proces učenja by Mind Map: Pet čimbenika koji utječu na proces učenja

1. ORGANIZACIJA UČENJA

1.1. Plan učenja

1.2. Aktivno učenja

1.3. Način učenja

2. OBJEKTIVNI FAKTORI

2.1. Strategije učenja

2.2. Mjesto učenja

2.3. Metode učenja

3. MOTIVACIJA

3.1. Intrinzična

3.2. Ekstrinzična

4. SUBJEKTIVNI FAKTORI

4.1. Umor

4.2. Afinitet prema određenom predmetu

4.3. Dob

5. GRADIVO

5.1. Količina

5.2. Jasnoća

5.3. Povezanost