Проект з геометрії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Проект з геометрії by Mind Map: Проект з геометрії

1. Відстаннь від точки до площини

2. Відстань між α ║ β

3. Творці

3.1. Литвинов Артем

3.2. Альхімович Аня

3.3. Бондаренко Поліна

3.4. Ставицький Герман

3.5. Черненко Надя

3.6. Гайдук Дар'я

4. Паралельність прямих і площин у просторі

4.1. Аксіоми стереометрії

4.1.1. CI. А є α, B є α, C ∉ α

4.1.2. CII. АB ⊂ α

4.1.3. CIII. α ⋂ β

4.1.4. CIV. A є α, B є α, C є α

4.2. Взаємне розміщення прямих у просторі

4.2.1. a║b, a і b є α

4.2.2. Теорема 1(про існування прямої, паралельної даній)

4.2.3. Теорема 2 (про перетин площини паралельними прямими)

4.2.4. Теорема 3 (ознака паралельності прямих)

4.2.5. Теорема 4 (ознака мимобіжності прямих)

5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі

5.1. Перпендикуляр і похила

5.1.1. Похила

5.1.2. Теорема(про 3 ║)

5.2. Відстань у просторі

5.2.1. Відстань від A до a

5.2.2. Відстань від A до α

5.2.3. Відстань від a до ║ α

6. Координати і вектори у просторі

6.1. Прямокутна система координат у просторі

6.1.1. Відстань від A(x1;y1;z1) до B(x2;y2;z2) AB=√(x2-x1)^2 + (y2-y1)^2 + (z2-z1)^2

6.1.2. Координати середини: x=(x1+x2)/2; y =(y1+y2)/2; z=(z1+z2)/2;

6.2. Координати вектора. Дії над векторами з координатами

6.2.1. AB(x;y;z), x=x2-x1; y=y2-y1; z=z2-z1

6.2.2. |AB| (x;y;z) = √x^2+y^2+z^2