Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Наука by Mind Map: Наука

1. Види наукової діяльності

1.1. Науково-дослідницька

1.2. Науково-організаційна

1.3. Науково-інформаційна

1.4. Науково-технічна

2. Функції накової діяльності

2.1. Пізнавальна

2.2. Культурно-виховна

2.3. Практично-діюча

3. Галузі знань

3.1. Природничі науки

3.1.1. Фізика

3.1.2. Хімія

3.1.3. Біологія

3.1.4. Географія

3.1.5. Астрологія

3.2. Суспільні науки

3.2.1. Економічні

3.2.2. Філософські

3.2.3. Філологічні

3.2.4. Психологічні

3.2.5. Історичні

3.2.6. Педагогічні

3.3. Технічні науки

3.3.1. Радіотехніка

3.3.2. Машинобудування

3.3.3. Літакобудування

4. Закони

4.1. Специфічні

4.2. Загальні

4.3. Універсальні

5. Наукова теорія

5.1. Принципи

5.2. Закони

5.3. Аксіоми

5.4. Постулати

5.5. Категорії

5.6. Факти

5.7. Поняття

5.7.1. Зміст поняття

5.7.2. Обсяг поняття

6. Наукова ідея

7. Гіпотеза

8. Докази

8.1. Теза

8.2. Аргумент

8.3. Демонстрація

9. Практика, спостереження