Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MAPA CONCEPTUAL by Mind Map: MAPA CONCEPTUAL

1. D'ACTIVITATS SEGONS L'EDAT

2. SOCIOAFECTIU

2.1. 3-5 anys

2.1.1. Que no caigui

2.2. 6-8 anys

2.2.1. Telèfon trencat

2.3. 9-11 anys

2.3.1. La gran tortuga

2.4. 12-14 anys

2.4.1. Qui sóc

2.5. 15-17 anys

2.5.1. Jo mai mai

2.6. Adults

2.6.1. La busca del tresor

2.7. Gent gran

2.7.1. El constructor

3. MOTRIU

3.1. 3-5 anys

3.1.1. Buscar colors

3.2. 6-8 anys

3.2.1. Stop

3.3. 9-11 anys

3.3.1. Polis i cacos

3.4. 12-14 anys

3.4.1. Pichi

3.5. 15-17 anys

3.5.1. Tres en raya ( Taulell al camp de fútbol )

3.6. Adults

3.6.1. El mocador

3.7. Gent gran

3.7.1. Clases de dança

4. COGNITIU

4.1. 3-5 anys

4.1.1. Trencaclosques

4.2. 6-8 anys

4.2.1. Troba el doble

4.3. 9-11 anys

4.3.1. La bandera

4.4. 12-14 anys

4.4.1. El joc “El Uno”

4.5. 15-17 anys

4.5.1. El joc “El lobo”

4.6. Adults

4.6.1. Sudoku

4.7. Gent gran

4.7.1. Cruz i grama