อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

Anyone who stops learning is old.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย by Mind Map: อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

1. อาณาจักรทวารวดี

1.1. เป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม มีเส้นทางติดต่อกับเมืองสำคัญที่อยู่รอบๆ

1.1.1. อาณาจักรศรีวิชัย

2. อาณาจักรตามพรลิงค์

3. อาณาจักรอิศานปุระ

3.1. อาณาจักรฟูนัน

3.2. เป็นแคว้นเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนาน เชื่อว่าเจริญขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7-8

3.3. อาณาจักรละโว้