Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cтендаль by Mind Map: Cтендаль

1. Народився 23 січня 1783 року в Греноблі, у родині багатого адвоката. Мати хлопчика рано померла, його довірили на виховання католицькому абатові Ральяну.

1.1. Це призвело до того, що Стендаль зненавидів і церкву, і релігію.

2. Таємно від свого вихователя він почав знайомитися з працями філософів-просвітників (Кабаніса, Дідро, Гольбаха). Це стало визначальними моментом у формуванні світогляду майбутнього письменника.

2.1. Прихильність до революційних ідеалів він зберіг на все життя.

3. Перебування в Італії залишило глибокий слід у творчості Стендаля. Він із захопленням вивчав італійське мистецтво, живопис, музику. Ця країна надихнула його на цілу низку творів.

3.1. Італія дала йому сюжет одного з найбільших його романів «Пармський монастир».

4. Перебування у Франції, де правили ненависні Стендалю Бурбони, стає для нього нестерпним.

4.1. Це ставлення письменника до реакції і режиму Реставрації знайшло своє вираження в його кращих романах.

5. У розумінні мистецтва й ролі художника Стендаль йде далі від просвітителів і стверджує, що мистецтво за своєю природою соціальне, воно служить суспільним цілям.

6. Стендаль підкреслює, що художник тільки тоді виконує своє призначення, коли він веде за собою суспільство. Якщо художники діють поодинці, не пов'язані з масою, вони тоді — ніщо.

7. Головне, за думкою письменника, є те, що мистецтво повинне бути правдивим