Будова слова.Словотвір

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Будова слова.Словотвір by Mind Map: Будова слова.Словотвір

1. Морфема-значуща частина слова

1.1. Основа-частина слова без закінчення,виражає лексичне значення

1.2. Закінчення-змінна морфема,що виражає його граматичне значення:рід,число,відмінок) і слугує для зв'язку слів у словосполученні/реченні

1.2.1. Нульове-не виражається звуком,але має грам.знач(ліс )

1.2.2. Не мають закінчення незмінювальні слова

1.2.2.1. прислівники(вдало)

1.2.2.2. дієприсліники(зробивши)

1.2.2.3. інфінітив(любити)

1.2.2.4. незмінювальні слова іншомовного походження(таксі,поні)

1.3. Корінь-головна морфема,що містить спільне значення спільнокоренневих слів

1.3.1. відрізняйте спілкор. і слова з омонімічними коренями

1.4. Префікс-морфема,стоіть перед корнем і творить нові слова

1.5. Суфікс-морфема,яка стоїть після корня і творить нові слова

1.5.1. постфікс:-ся(-сь)

2. Словотвір-способи і особливості творення нових слів

2.1. Непохідні слова-не утворені від інших слів(основа-корень)

2.2. Похідні-утворені від інших слів(літній,небесний)

2.3. Твірне слово-слово,яке повністю лягає с основу похідного слово(холод-холодний)

2.4. Твірна основа-частина слова,від якого творяться нові слова(Читати-читання)

2.5. Словотворчі засоби-преф. і суф,за допомогою яких творяться нові слова

3. Морфеміка(будова слова)-роз. мовознав.,що вивч морфеми

4. Основні способи словотворення

4.1. Префіксальний(милий-премилий)

4.2. Суфіксальний(земля-земельний)

4.3. Префікс.-суфіксальний(межа-безмежний)

4.4. безафісний(безсуф)(відкидання сіф:голубенятко-голуб)

4.5. Перехід слів однієї частини мови в іншу(моя мати-він мряв мати..)

4.6. складання слів/основ(хліб-сіль)

4.6.1. О-перша частина утворена від прикметника або закінчується на твердий звук(шипляч..)(ясноокий,пішохід) ОВОЧЕСХОВИЩЕ

4.6.2. Е-перша част утвор. від імен.з м'якою основою(зорепад,землевоз)

4.6.3. Є-пер.част закін. на й або подовжений приголосний