หลัก 6P เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลัก 6P เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ by Mind Map: หลัก 6P เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

1. Positive Thinking

1.1. การมองโลกในแง่ดี มุมมองในการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขและสนุกกับงานได้ง่ายๆ

1.2. เช่น เวลาเรามีปัญหาในการทำงาน หากเรามองปัญหานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราก็จะรู้สึกแย่กับงานนั้น รู้สึกเบื่อ ไม่อยากทำงาน แต่เมื่อใดที่เรามองว่าปัญหานั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาการทำงานของเราให้ดีขึ้น ทำให้เราเก่งขึ้นเราก็จะรู้สึกดี มีความสุขในการทำงาน

2. Peaceful Mind

2.1. การมีจิตใจที่สงบ มีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้น

2.2. จะทำให้เราสามารถ มองเห็นปัญหาชัดเจน และคิดหาทางแก้ไขได้ง่ายขึ้น

3. Patient

3.1. ไม่ว่าจะทำงานแบบไหน ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้ว

3.2. การที่เราอดทนกับปัญหา รู้จักระงับอารมณ์ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ

3.3. จะทำให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

4. Punctual

4.1. การเป็นคนตรงต่อเวลา

4.2. ไม่ได้แค่แสดงถึงว่าเราเป็นคนมีวินัย

4.3. แต่ยังแสดงให้เป็นว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบ

4.4. บริษัทและลูกค้าสามารถไว้เนื้อเชื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้งานของเขาบรรลุผลสำเร็จได้

5. Polite

5.1. การทำงานที่ใดก็ตาม หากเราพกพาความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน

5.2. ใครๆ ก็อยากที่จะเข้าหาเรา อยากช่วยเหลือเราและมีความเกรงใจให้เรา

5.3. ฉะนั้นอย่าลืมพกความสุภาพไปทำงานพร้อมๆ กับคุณด้วย

6. Professional

6.1. การทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

6.2. ทำงานด้วยความรู้ความสามารถ รู้จักแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น