NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC by Mind Map: NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC

1. GIẢI CÁC BÀI TOÁN

1.1. Quá trình diễn ra nhanh hơn, hoàn thiện và chi phí thấp hơn

1.2. Giải các bài toán có khối lượng lớn các tính toán số

2. HỖ TRỢ QUẢN LÝ

3. TỰ ĐỘNG HÓA & ĐIỀU KHIỂN

4. SOẠN THẢO & LƯU TRỮ

5. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

5.1. Chỉ đưa ra những phương án có thể và con người đưa ra lựa chọn

5.2. Hỗ trợ con người trong sản xuất và nghiên cứu khoa học

5.3. Lĩnh vực đầy triển vọng

6. TRUYỀN THÔNG

7. GIÁO DỤC

8. GIẢI TRÍ