osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
osnove informatike by Mind Map: osnove informatike

1. Osnovni pojmovi

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA ZNANOST

1.4. INFORMATIKA

1.5. RAČUNALSTVO

1.6. DOKUMENT

1.7. PUBLIKACIJA

1.8. ISBN

1.9. SKLOPOVLJE (hardware)

1.10. PROGRAMSKA POTPORA (software)

2. Povijesni razvoj i generacije računala

2.1. 1. RUČNA OBRADA

2.1.1. ABAK , 3000 pr. Kr

2.2. 2. MEHANIČKA OBRADA

2.2.1. PASCALINA 1642. g

2.2.1.1. ARITMOMETAR 1820. g

2.3. 3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.3.1. DIFERENCIJALNI STROJ 1822 . g

2.3.1.1. ANALITIČKI STROJ 1833. g

2.3.1.1.1. SORTIRNI STROJ 1890 . g

2.4. 4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.4.1. ALTAIR 8800, 1975.

3. Elektronička obrada podataka

3.1. GENERACIJE RAČUNALA

3.1.1. 1. generacija - elektronska cijev

3.1.2. 2. generacija - tranzistor

3.1.3. 3. generacija - integrirani krug

3.1.4. 4. generacija - visoko integrirani krug

3.1.5. 5. generacija - mikroprocesor

3.1.6. 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

4. BROJEVNI SUSTAV

4.1. DEKADSKI brojevni sustav – baza 10, znamenke 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

4.2. BINARNI brojevni sustav - baza 2, znamenke 0 i 1

4.3. Oktalni (8), heksadekadski (16)

5. BIT I BAJT

5.1. 1 bit = 1 ili 0

5.2. 1 bajt = 8 bitova

5.3. 1 kilobajt = 1024 bajtova

5.4. 1 megabajt = 1024 kilobajta

5.5. 1 gigabajt = 1024 megabajta

5.6. 1 terabajt = 1024 gigabajta

6. OSNOVNI DIJEL0VI RAČUNALA

6.1. centralna jedinica

6.1.1. MBO – matična ploča

6.1.2. CPU – procesor

6.1.3. PSU – napajanje

6.1.4. RAM – radna memorija

6.1.5. GPU – grafička kartica

6.1.6. HDD – tvrdi disk

6.2. ULAZNE JEDINICE

6.2.1. TIPKOVNICA

6.2.2. MIŠ

6.2.3. OPTIČKI ČITAČ engl. Scanner

6.2.4. OCR, engl. Optical Character Recognition

6.2.5. ČITAČ CRTIČNOG KODA engl. bar code scanner

6.2.6. DIGITALNI FOTOAPARAT

6.2.7. WEB KAMERA

6.2.8. MIKROFON

6.2.9. OSJETILNA PLOHA engl. touchpad

6.2.10. GRAFIČKA PLOČA

6.3. izlazne jedinice

6.3.1. MONITOR

6.3.2. PROJEKTOR

6.3.3. PISAČ

6.3.4. CRTAČ

6.3.5. ZVUČNICI

6.4. Ulazno-izlazne jedinice

6.5. Mediji za pohranu podataka

6.5.1. MAGNETSKI MEDIJI

6.5.2. OPTIČKI MEDIJI

6.5.3. POLUVODIČKI MEDIJI (engl. flash)