Osnove informatike

https://www.mindmeister.com/1355639243/osnove-informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnove informatike by Mind Map: Osnove informatike

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. ISBN

1.1.1. SKOPOVLJE(HARDWARE)

1.1.1.1. PROGRAMSKA POTPORA(SOFTWARE)

1.1.1.1.1. INFORMACIJA

1.2. INFORMACIJA

1.2.1. INFORMACIJSKA ZNANOST

1.2.1.1. INFORMATIKA

2. NAČIN OBRADE PODATAKA

2.1. RUČNA OBRADA

2.2. MEHANIČKA OBRADA

2.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

3. OSNOVNI DIJELOVI RAČUNALA

3.1. CENTRALNA JEDINICA

3.1.1. ULAZNE JEDINICE

3.1.1.1. IZLAZNE JEDINICE

3.2. ULAZNO-IZLAZNE JEDINICE

3.2.1. MEDIJ ZA POHRANU PODATAKA

4. CENTRALNA JEDINICA

4.1. MBO-matična ploča

4.2. CPU-procesor

4.3. PSU-napajanje

4.4. RAM-radna memorija

4.5. GPU-grafička kartica

4.6. HDD-tvrdi disk

5. OSNOVNI DIJELOVI RAČUNALA

5.1. TIPKOVNICA

5.2. MIŠ

5.3. OPTIČKI ČITAČ

5.4. OCR

5.5. ČITAČ CRTIČNOG KODA

6. ULAZNE JEDINICE

6.1. WEB KAMERA

6.2. DIGITALNI FOROAPARAT

6.3. MIKROFON

6.4. OSJETILNA PLOHA

6.5. GRAHIČKA PLOČA