TP HCM chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như thế nào?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TP HCM chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như thế nào? by Mind Map: TP HCM chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như thế nào?

1. Tình trạng rừng ngập mặt

2. Tình trạng sản xuất nông nghiệp

3. Tình trạng đường phố, nơi ở

4. Tình trạng trạng mực nước sông Cửu Long

5. Các hiện tượng thời tiết cực đoan

6. Nhiệt độ trung bình qua các năm