Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TIN NAM by Mind Map: TIN NAM

1. thuật ngữ

1.1. ICT (INFORMATION COMMUNICATOR TECHNOLOGY)

1.2. IT (INFORMATION TECHNOLOGY)

1.3. INFORMATICS

1.4. INFORMATIQUE

2. khái niệm

2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1.1. THÔNG TIN

2.2. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU

2.2.1. MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

2.3. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC

2.4. TRONG NỀN VĂN MINH THÔNG TIN

3. đặc tính

3.1. LÀM VIỆC KHÔNG NGỪNG (24/24)

3.2. ĐỘ CHÍNH XÁC CAO (TÍNH ĐƯỢC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA SỐ PI

3.3. TỐC ĐỘ TÍNH TOÁN XỬ LÍ NHANH (TÍNH ĐƯỢC HÀNG TRIỆU PHÉP TÍNH/GIÂY)

3.4. LƯU TRỮ LỚN (LƯU ĐƯỢC HÀNG NGÀN CD ,SÁCH)

3.5. GIÁ THÀNH GIẢM -> MÁY TÍNH ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI

3.6. NHỎ GỌN ,TIỆN DỤNG

3.6.1. MÁY TÍNH BÀN

3.6.2. LAP TOP

3.6.3. MACBOOK

3.6.4. IPAD

3.7. LIÊN KẾT THÀNH MẠNG

3.7.1. CHIA SẺ THÔNG TIN DỄ DÀNG

3.7.2. DÙNG CHUNG CÁC THIẾT BỊ PHẦN MỀM ,PHẦN CỨNG