Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My PLE by Mind Map: My PLE

1. Інструменти для самоосвіти

1.1. Google

1.2. Youtube

1.3. Skype

1.4. Соціальні мережі

1.4.1. Facebook

1.4.1.1. Електронні книжки та електронні читанки в бібліотеках

1.4.1.2. Сучасна е-бібліотека

1.4.1.3. Різноманітні спільноти

2. Інструменти для поширення

2.1. Веб-сайти

2.2. Хмарні сервиси

2.3. Соціальні мережі

3. Інструменти для зберігання

3.1. Google drive

3.2. Flash накопичувачі

3.3. Внутрішне середовище комп'ютера

4. Інструменти для співраці та обміну

4.1. Skype

4.2. Різноманітні месенджери

4.3. Соціальні мережі

4.4. Viber

5. Робота з документами та зображеннями

5.1. WEB-браузер

5.2. Photoshop

5.3. Текстові процесори

6. Активізація пізновальної діяльності учнів за допомогою сучасних ІКТ

6.1. Вступ

6.1.1. Мета дослідження

6.1.2. Об'єкт дослідження

6.1.3. Предмет дослідження

6.1.4. Завдання дослідження

6.2. Розділ 1

6.3. Розділ 2

6.4. Висновок

6.5. Додатки

6.6. Список використаних джерел

7. Дистанційні курcи

7.1. moodle

8. Робота з презентаціями

8.1. Power Point

8.2. iSpring Suite