PROCES UČENJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROCES UČENJA by Mind Map: PROCES UČENJA

1. MOTIVACIJA

1.1. MOTIV

1.2. CILJ

1.3. INTRINZIČNA

1.4. EKSTRINZIČNA

2. METODE

2.1. MATERIJALI

2.2. IKT

2.2.1. OUJA IDEJA

2.2.2. GOVORNI LANAC

2.2.3. IGRANJE ULOGA

2.2.4. PUTOVANJE U MAŠTI

2.2.5. UČENIČKA PREZENTACIJA

2.3. OPREMA

3. AFEKTIVNI FAKTORI

3.1. SLIKA O SEBI

3.2. OSJEĆAJI

3.3. STAVOVI

3.4. UVJERENJA

3.5. INTERES

4. KOGNITIVNI FAKTORI

4.1. PLANIRANJE

4.2. KONCENTRACIJA

4.3. RAMIŠLJANJE

4.4. METAKOGNICIJA

4.5. FOKUSIRANJE

4.6. PAMĆENJE

5. RADNE NAVIKE

5.1. VREDNOVANJE

5.2. PLANIRANJE

5.3. MJESTO UČENJA

5.4. PONAVLJANJE GRADIVA

5.5. VRIJEME UČENJA

6. UMOR

6.1. FIZIČKI

6.2. PSIHIČKI