โรคจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดหรือภาวะซึมเศร้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โรคจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดหรือภาวะซึมเศร้า by Mind Map: โรคจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดหรือภาวะซึมเศร้า

1. อาชีพกับโรค

1.1. โรคจากการประกอบอาชีพ

1.2. โรคที่เกี่ยวข้องเนื่องจากจากประกอบอาชีพ

1.3. โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม