Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiku by Mind Map: Tiku

1. TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT NE SHERBIM TE NJERIUT

1.1. fusha e edukimit

1.2. fusha e shkences

1.3. fusha e mjekesise

2. RENDESIA E RUAJTJES SE INFORMACIONIT

3. TERMINOLOGJIA DHE FUNKSIONIMI KOMPJUTERIT

4. PAJISJET HYRESE, DALESE DHE ATO TE RUAJTJES SE INFORMACIONIT

4.1. Memoria Ram

4.2. Memoria Rom

5. RUAJTJA E TE DHENAVE (BACKUP)

6. RRJETI KOMPJUTERIK

6.1. server

6.2. file server

6.3. print server

7. LLOJET E RRJETEVE

7.1. Personal Area Network, Pan

7.2. Local Area Network, Lan

7.3. Metropolitan Area Network,MAN

8. TOPOLOGJIA E RRJETEVE

9. MIND MAPPING

10. KANALET E TRANSMETIMIT

11. Wide Area Network, WAN