Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mikä muuttuu? by Mind Map: Mikä muuttuu?

1. Millaisia mahdollisuuksia päästä?

1.1. Kaksi tykkiä luokassa

1.1.1. Opettajien yhteisopettaminen

1.1.2. Opettaja toisella, opiskelijat toisella näytöllä

1.1.3. Mielikuvituksesta kiinni mahdollisuudet

1.1.4. Harjaantuminen

1.2. Perinteinen

1.2.1. Ope selin

1.2.2. Kirjoita vihkoon

1.2.3. Visuaaliselle oppijalle huono

1.3. Miten kun ei ole edes tietokonetta?

1.4. Kontakti opiskelijoihin

1.4.1. Katsekontakti

1.4.2. Kysymyksiä

2. Millainen toiminta?

2.1. Konkreettinen

2.2. Liike mukana

2.3. Havainnollisuus

2.4. Erilainen kuin kirja

2.5. Opettajalle itselleen mielenkiintoinen

2.5.1. Ei aina samaa

2.6. Ei yksisuuntaista

2.6.1. Oppijat osallisiksi

2.7. Opiskelijan aktiivisuus

3. Useita havaintovälineitä

3.1. Eri kuvat

3.1.1. Runsas ja rikas

3.2. Rytmitys

3.2.1. Levottomuus

3.2.2. Huomion suuntaaminen

3.3. Ulkopuolinen asiantuntija saadaan yhdelle näytölle

3.4. Voidaan muunnella lennosta tunnin kulkua

3.5. Vanhat ja uudet metodit

3.5.1. Vaarana väline vie huomion

3.5.2. Moniajo hankalaa