RAČUNALO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RAČUNALO by Mind Map: RAČUNALO

1. Hardver

2. Softver

2.1. Sistematski programi

2.1.1. Omogućavaju lakše i efikasnije korištenje programske opreme

2.1.2. Operacijski sustav (OS)

2.1.2.1. Služi za upravljanje sklopovljem raćunala i rad aplikativnog programa

2.1.2.2. Windows, Linux, Android

2.1.3. Pogonski programi (Driveri)

2.1.3.1. Omogućuju komuniciranje OS-a s uređajima povezanim s računalom

2.1.4. Pomoćni (Tools) i uslužni (Utility) ptogrami

2.1.4.1. Pomažu OS-u u izvođenju specijaliziranih poslova

2.1.4.2. Kalendar,kalkulator, bojanje...

2.1.5. Programi za razvoj i izvođenje deugih programa

2.1.5.1. Programi prevoditelja, pretraživaci pogrešaka, programski jezici i njihovi alati

2.2. Aplikativni (korisnički) programi

2.2.1. Namijenjeni rješavanju konkretnih problema ili zadataka

2.2.2. Microsoft Word, Google Chrome, Prezi...