Типи відмінювання іменників за детермінативами

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Типи відмінювання іменників за детермінативами by Mind Map: Типи відмінювання іменників за детермінативами

1. Іменники чоловічого, жіночого й спільного роду на *-ā /*-јā

2. Іменники чоловічого й середнього роду на *-ŏ /*-јŏ

3. Іменники чоловічого роду на *-ŭ.

4. Іменники чоловічого й жіночого роду на *-ĭ.

5. Іменники жіночого роду на *-ū.

6. Іменники чоловічого й середнього, рідше − жіночого роду на приголосний, що з’являвся у відповідних іменників у непрямих відмінках (*-еn /*-ат (-ят) /*-s)

7. у праслов’янській мові

8. у сучасній українській мові

9. до І відміни увійшли колишні іменники з основою на *-ā/-jā

10. ІІ відміну склали іменники з основами на *-ŏ /*-јŏ

11. ІІІ відміна сформувалася з колишніх іменників жіночого роду на *-ĭ

12. ІV відміна об’єднала іменники середнього роду на *-n та на *-t