A nagymozgások és testséma fejlődése, fejlesztése

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A nagymozgások és testséma fejlődése, fejlesztése by Mind Map: A nagymozgások és testséma fejlődése, fejlesztése

1. A nagymozgás fejlődése, fejlesztése

1.1. Játékos utánzó gyakorlatok a mozgás - ritmus - beszéd összerendezésére:

1.2. Az alapmozgások koordinációjának javítása

1.3. Az egyes érzékelési területek fejlesztése

1.3.1. tapintás

1.3.2. Mozgásérzékelés

1.3.3. egyensúlyfejlesztés l

2. A testtudat kialakítás

2.1. Testkép fejlesztése

2.2. Testfogalom fejlesztése

2.3. Testséma fejlesztése

2.4. Téri tájékozódás fejlesztése

3. Egyéni fejlesztés

4. Csoportos fejlesztés