Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. Motivacija

1.1. intrinzična

1.2. ekstrinzična

2. Okruženje

2.1. osvjetljenje

2.2. položaj tijela

2.3. distraktori

2.3.1. umor

2.3.2. strah

2.3.3. buka

3. Stil učenja

3.1. vizualno

3.2. auditivno

3.3. kinestetičko

4. Gradivo

4.1. količina

4.2. vrsta

4.3. povezanost

5. Radne navike

5.1. planiranje učenja

5.1.1. vremenski okvir

5.1.2. jasan cilj