Видове дейности

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Видове дейности by Mind Map: Видове дейности

1. Производствена дейност

1.1. Продукти: храна, дрехи, мебели, цветя, др.

1.2. Услуги: строителство, доставчици, готвачи, др.

2. Маркетингова дейност

2.1. 1.Маркетингово планиране.

2.2. 2.Стратегически маркетинг.

2.3. 3.Разработване на маркетингов микс: -price; -pr; -promotion; ...

3. Информационна дейност

3.1. Включва създаването, подържането, обработването на информационна система и бази на организацията.

4. Иновативна дейност

5. Инвестиционна дейност

5.1. Включва вложенията на материални, не материални, информационни, финансови и човешки ресурси, за постигането на конкретна цел.

6. Финансова дейност

6.1. Отнася анализ до финансови показатели като: Капиталова структура; Ефективност; Рентабилност; Финансова актономност и др.

7. Дейности свързани с правната рамка (lex.bg)