MaxPro Lazada

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MaxPro Lazada by Mind Map: MaxPro Lazada

1. Sản Phẩm

2. Gian Hàng

2.1. Tạo danh mục ngành hàng

2.1.1. Sản phẩm cùng danh mục

2.1.2. Sản phẩm cùng tính năng

2.1.3. Sản phẩm cùng kích thước

2.2. Thiết kế gian hàng

2.2.1. Thiết kế trang riêng cho các sản phẩm chủ đạo

2.2.2. Thiết kế trang riêng cho các khuyến mãi lớn

2.3. Đăng dạo

2.3.1. Sản phẩm mới

2.3.2. Mã giảm giá

2.3.3. Khuyến mãi

2.3.4. Đanh giá của khách

2.3.5. Video

3. Maketing

3.1. Sản phẩm tài trợ

3.2. Combo linh hoạt

3.3. Mã giảm giá

3.3.1. Theo dõi gian hàng

3.3.2. Giảm sản phẩm

3.3.3. Chia sẻ riêng (dùng để khuyến khích đánh giá)

3.4. Phí vận chuyển

3.4.1. 1 phần

3.4.2. Toàn bộ

3.5. Đẩy sản phẩm