Методи навчання інформатиці

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методи навчання інформатиці by Mind Map: Методи навчання інформатиці

1. Баскет-метод

2. Аналіз конкретних ситуацій

2.1. Обернений аналіз ситуацій

3. Метод ситуаційних задач

3.1. Метод ситуаційних вправ

4. Метод проектів

5. Імітаційне моделювання

6. Мозковий штурм

6.1. Метод "635"

7. Групова дискусія

8. Ролева гра

9. Тренінг