TEORIES DE L'APRENENTATGE

Teories de l'aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TEORIES DE L'APRENENTATGE by Mind Map: TEORIES DE L'APRENENTATGE

1. CONDUCTISME

1.1. Condicionament clàssic "El gos de Pavlov"

1.1.1. Estímuls

1.1.1.1. Actiu: menjar

1.1.1.2. Neutre: Campaneta

1.1.2. Resposta

1.1.3. El subjecte (gos) desenvolupa una resposta davant d'un estímul neutre. Això es dona pel procés d'anticipació. Anticipem una resposta davant d'un estímul neutre.

1.2. Condicionament operant "La caixa d'Skinner"

1.2.1. Reforços positius

1.2.1.1. formatge

1.2.2. Càstigs

1.2.3. Extinció de la conducta

1.2.4. Les conductes es poden:

1.2.4.1. Modificar

1.2.4.2. Eliminar

1.2.4.3. Aprendre

2. APRENANTATGE PER OBSERVACIÓ / MODELAT

2.1. Les conductes s'aprenen per:

2.1.1. Obersvació

2.1.2. Imitació

3. APRENENTATGE PER MEDIACIÓ

3.1. L'ajuda que proporciona una tercera persona perquè l'aprenentatge sigui eficient

3.2. 3 zones

3.2.1. Zona de desenvolupament Real

3.2.1.1. Allò que pot fer la persona sense ajuda

3.2.2. Zona de desenvolupament potencial

3.2.2.1. Allò que pot fer la persona amb l'ajuda d'una tercera persona

3.2.3. Zona de desenvolupament Pròxim

3.2.3.1. La distància entre les dues zones

4. APRENENTATGE PER DESCOBRIMENT

4.1. Aprenem coses noves a partir del descobriment

4.2. Cal que es doni

4.2.1. Motivació

4.2.2. Participació activa

4.3. Intentar plantejar l'aprenentatge com un repte

5. APRENENTATGE SIGNIFICATIU

5.1. La informació nova es relaciona amb la informació prèvia.

5.2. Perquè l'aprenentatge sigui significatiu cal:

5.2.1. Que els continguts nous siguin clars i ordenats

5.2.2. Que la persona vulgui aprendre