หลัก 6P

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลัก 6P by Mind Map: หลัก 6P

1. Positive Thinking

1.1. มุมมองในการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุข

1.2. ทำให้เราสนุกกับงานได้ง่ายๆ

1.3. ถ้าเจอเรื่องไม่ดี ห้ามท้อแท้

2. Peacepul Mind

2.1. การมีจิตใจที่สงบ เยือกเย็น

2.2. มีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เราสามารถ มองเห็นปัญหาชัดเจน

2.3. อยู่แบบไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น

3. Punctual

3.1. การเป็นคนตรงต่อเวลาไม่ได้แค่แสดงถึงว่าเราเป็นคนมีวินัย แต่ยังแสดงให้เป็นว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบ

3.2. สอนให้เรารู้จักบริหารเวลา การตรงต่อเวลาเป็นพื้นฐานของคนที่มีระเบียบวินัย

4. Polite

4.1. การทำงานที่ใดก็ตาม หากเราพกพาความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนไปด้วยแล้วไม่ว่าใครๆ ก็อยากที่จะเข้าหาเรา

4.2. สุภาพ อ่อนโน้มถ่อมตน จะทำให้ผู้อื่นรักใคร และอยากจะช่วยเหลือ

5. Professional

5.1. การทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

5.2. ทำงานด้วยความรู้ความสามารถ

5.3. รู้จักแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

6. Patient

6.1. ไม่ว่าจะทำงานแบบไหน อมมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้ว การที่เราอดทนกับปัญหา รู้จักระงับอารมณ์ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ จะทำให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้