RA QUYẾT ĐINH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RA QUYẾT ĐINH by Mind Map: RA QUYẾT ĐINH

1. c. Đặc điểm của một quá trình ra quyết định hiệu quả - Tập trung vào cái quan trọng - Hợp lý và nhất quán - Suy nghĩ chủ quan và khách quan kết hợp phân tích với tư duy trực quan - Cần nhiều thông tin và các phân tích để giải quyết vấn đề - Khuyến khích và hướng dẫn thu thập thông tin có liên quan - Đơn giản, đánh tin cậy, dễ dàng sử dụng và linh hoạt

2. Tổ chức: -Bao nhiêu nhân viên nên báo cáo trực tiếp với cấp trên? -Mức độ tập trung nên nhiều như thế nào trong tổ chức? -Công việc nên được thiết kế như thế nào? -Khi nào thì tổ chức nên triển khai một cấu trúc khác?

3. Quy trình ra quyết định A. Quyết định là gì: B. Quy trình ra quyết định (gồm 8 bước)

3.1. A. Quyết định là gì: -là sự lựa chọn giữa 2 hay nhiều khả năng

3.2. B. Quy trình ra quyết định (gồm 8 bước

3.2.1. B1: xác định vấn đề

3.2.2. B2: chọn ra các tiêu chuẩn

3.2.3. B3: quyết định mức độ ảnh hưởng của vấn đề

3.2.4. B4: phát triển vấn đề và xác định các khả năng có thể xảy ra

3.2.5. B5: xác định các biện pháp giải quyết vấn đề

3.2.6. B6: lựa chọn biện pháp tốt nhất

3.2.7. B7: triển khai biện pháp

3.2.8. B8: đánh giá sự ảnh hưởng của biện pháp

4. Các quyết định trong chức năng quản lí -Lên kế hoạch. -Tổ chức. -Dẫn dắt. -Kiểm soát.

4.1. Lên kế hoạch: -Mục tiêu dài hạn của tổ chức là gì? -những chiến lược để đạt được mục tiêu tốt nhất? -những mục tiêu ngắn hạn là gì? -Mục tiêu cá nhân nên khó khăn như thế nào?

4.2. Dẫn dắt: -Làm sao để lấy lại tinh thần, động lực cho nhân viên? -Hình mẫu nhà lãnh đạo hiệu quả nhất trong một tình huống cho trước? -Một thay đổi nhỏ sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sản phẩm của người lao động? -Khi nào là đúng thời điểm để kích thích xung đột?

4.3. Kiểm soát: -Những hành động nào mà tổ chức cần để kiểm soát? -Những hành động này nên được kiểm soát như thế nào? -Khi nào độ lệch hiệu suất đáng kể? -Tổ chức nên có loại hệ thống thông tin quản lí nào?

5. Các loại quyết định và các điều kiện để ra quyết định - Tính hợp lí -Bounded Rationality

5.1. Tính hợp lí +Người quản lí phải quyết đoán +Các giả thiết là công cụ đưa ra quyết định

5.2. Bounded Rationality +Nhà quả trị quyết định một cách đúng đắn +Giả định rằng người ra quyết định + Ảnh hưởng đến việc ra quyết định

6. Vai trò của trực giác trong việc ra quyết định -Việc đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm, cảm nhận và sự phán đoán.

6.1. kinh nghiệm

6.2. những quyết định bởi trực giác

6.3. tiềm thức

6.4. những giá trị hoặc đạo đức

7. Ra quyết định hiệu quả trong thời đại ngày nay a. Hướng dẫn ra quyết định hiệu quả b. Thói quen của các tổ chức đáng tin cậy (HROs) c. Đặc điểm của một quá trình ra quyết định hiệu quả

7.1. a. Hướng dẫn ra quyết định hiệu quả - Hiểu rõ sự khác biệt về văn hóa - Xác định thời gian khi nào từ bỏ - Sử dụng quy trình đưa ra quyết định hiệu quả

7.2. b. Thói quen của các tổ chức đáng tin cậy (HROs) - Không ngủ quên trên sự thành công - Biết lường trước được, kể cả giới hạn