ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของ  เครือข่าย  คอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายท้องถิ่นหรือเ ครือข่ายเเลนLocal Area Network:LAN

1.1. เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก

1.2. ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

1.3. รับ-ส่งข้อมูลได้ไกลสุด100เมตร

1.4. เชื่อมต่อแบบClient-Sevrver

1.5. ความสามารถในการทำงานของระบบถูกกำหนดไว้ที่เครื่องServer

2. เครือข่ายระดับเมืองหรือเครือข่ายระดับแมน Metropolitan Area Network:MAN

2.1. สื่อสารได้ระยะไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่น เเต่น้อยกว่าเครือข่ายระดับประเทศ

2.2. รับ-ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร

2.3. ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอหรือจังหวัดเดียวกัน

3. เครือข่ายระดับประเทศ Wide Area Network:WAN

3.1. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กรระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ

3.2. เชื่อมต่อระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วในการสื่อสารตํ่า

4. เครือข่ายไร้าสาย Wireless Local Area Network:WLAN

4.1. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

4.2. เป็นเทคโนโลยีที่สามารถขยายเครือข่ายเเบบสัญญาณได้

4.3. ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีอุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์

5. ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

5.1. มีความคล่องตัว ไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำเเหน่งใดก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลาตราบใดที่ยังอยู่ในระยะ

5.2. ติดตั้งง่ายเเละรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิ้ล

5.3. ขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย ใช้พีซีการ์ดต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ PC ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

5.4. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษาและก็ใช้ต้นทุนในการลงทุนน้อย

5.5. สามารถช่วยปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม สามารถย้ายตำเเหน่งการใช้งานโดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมต่อจุดต่อจุด