PENGURUSAN ORGANISASI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENGURUSAN ORGANISASI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK by Mind Map: PENGURUSAN ORGANISASI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

1. Jenis-jenis organisasi

1.1. presekolah kerajaan

1.2. TABIKA / KEMAS / PERPADUAN

1.3. Tadika (NGO) - TASKI Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

1.4. Prasekolah

1.5. Tadika Islam (MAIWP)

1.6. Tadika Soka Gokkai

1.7. Tadika ABS

1.8. PASTI

1.9. Tadika swasta

1.9.1. rangkaian francais - Smart Reader & Genius Aulad

1.9.2. Sistem perlesenan - Smart Soleh & Little Caliph

1.9.3. Pemilikan sendiri - CIC & Brainy Bunch

2. Pengurusan Fizikal

2.1. Ruang Permis yang tetap - jenis rumah

2.2. Ruang Premis yang tidak tetap - Jenis rumah kedai

2.3. Ruang yang perlu ada :

2.3.1. bermain / aktiviti

2.3.1.1. dapur

2.3.2. kelas mengikut umur

2.3.2.1. penyimpanan makanan

2.3.3. pentadbiran/ ofis

2.3.3.1. ruang makan

2.3.4. circle time

2.3.4.1. aktiviti basah - mewarna/mengecat/main doh

2.3.5. bilik sakit

2.3.5.1. ruang outdor

3. Pengurusan Sumber Manusia

3.1. menyediakan persekitaran yg positif & kreatif

3.2. menyediakan ruang utk berinovatif

3.3. memberikan peluang utk mengembangan bakat

3.4. memberi kuasa utk membuat keputusan

3.5. Bilangan pekerja

3.5.1. minimum - 3 orang

3.5.2. bil. guru & pelajar secara efektif - 1 : 15-18 dan ditetapkan JPN - 1:25

3.5.2.1. Kategori Pekerja

3.5.2.1.1. bagi tadika baharu : guru dan membantu pengurusan perkeranian dan pentadbiran

3.5.2.1.2. bilangan murid semakin bertambah : pengurus tadika, guru, pembantu guru, tukan masak-pekerja am

3.5.2.1.3. Kelayakan Guru Tadika

4. Pengurusan kewangan

4.1. Mengurus Kewangan adalah salah satu aktiviti penting

4.1.1. keputusan melibatkan kewangan

4.1.1.1. penambahan bil. guru

4.1.1.2. pengambilan tukang masak

4.1.1.3. membuka cawangan baru

4.1.1.4. menambah kemudahan/ fasiliti tadika

4.1.2. kos pelaksanaan projek

4.1.2.1. 1.) Kos perlaksanaan projek - kos pelaburan aset tetap, modal pusingan, pra-operasi

4.1.2.1.1. 5.) Kos operasi - pembelian makanan/alat tulis/ bahan mengajar

4.1.2.2. 2.) Kos pelaburan aset tetap : tanah, bangunan, perabot & kelengkapan.

4.1.2.2.1. 6.) kos pemasaran - iklan/promosi/website

4.1.2.3. 3.) Modal Kerja - kos pentadbiran, pemasaran, operasi

4.1.2.3.1. 7.) Kos pra operasi - yuran pendaftaran, pembayaran deposit, pengubahsuaian

4.1.2.4. 4.) Kos jualan - gaji, sewa, bil utiliti

5. Pengurusan Harta Intelek

5.1. merupakan beberapa jenis ciptaan yang hak ekslusif diakaui dibawah undang-undang berkaitan

5.1.1. hasil karya seni : muzik, lukisan, penulisan

5.1.2. rekacipta dan rekabentuk

5.1.3. simbol, nama, imej : hak cipta, cap dagangan, paten

5.1.3.1. logo dan jenama tadika

5.1.3.2. buku-buku aktiviti pengajaran

5.1.3.3. manual pengajaran guru

5.1.3.4. modul : modual membaca, modul riadah

6. Memulakan Perkhidmatan PAKK

6.1. 1.) Faktor penting Memulakan tadika

6.1.1. - populasi yg ramai

6.1.2. permintaan yg tinggi

6.2. 2.) Proses Penubuhan Tadika

6.2.1. - Lokasi : tempat selamat, jauh dari pusat hiburan, udara bersih, mendapat kebenaran

6.2.2. - Premis : Bangunan yang baik, bersih dan cantik, ruang yang mencukupi. Pemis perlu diperiksa dan disokong

6.3. 3.) Keselamatn

6.3.1. perabut, alat mainan tidak berbahaya

6.3.2. punca elektirk mesti selamat

6.3.3. kolam renang yang diluluskan oleh PBT dan berpagar

6.4. 4.) Kesihatan

6.4.1. banguna bersih

6.4.2. tandas mencukupi dan bersih

6.4.3. peralatan pertolongan cermas lengkap

6.4.4. Pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi

7. Langkah Utama Menubuhkan Tadika

7.1. 1.) setiap pengurus/pengusaha perlu mempersiapkan diri

7.2. 2.) Membuat kajian pasaran

7.3. 3.) Pendaftaran perniagaan/ Tadika

7.4. 4.) Lesen peniangaan

7.5. 5.) Lesen tadika