Định giá

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Định giá by Mind Map: Định giá

1. Một số vấn đề trong định giá

1.1. Tầm quan trọng của định giá

1.1.1. TP phối thức marketing tạo ra doanh thu

1.1.2. Có tính linh hoạt nhất

1.1.3. Công cụ tạo ra và thu hồi giá trị từ khách hàng

1.1.4. Ảnh hưởng đến kết quả tài chính

1.1.5. Tạo ra giá trị KH và xây dựng quan hệ KH

1.2. Định giá trong môi trường kinh doanh hiện đại

1.2.1. Người mua

1.2.1.1. So sánh trực tuyến

1.2.1.2. Sản phẩm miễn phí

1.2.1.3. Tự đưa ra mức giá

1.2.2. Người bán

1.2.2.1. Thương lượng giá

1.2.2.2. Định giá chọn lọc

1.2.2.3. Điều tiết/ điều khiển khách hàng

1.3. Tâm lý KH về định giá

1.3.1. Tương quan chất lượng/giá

1.3.2. Giá tham khảo

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá

1.4.1. Yếu tố bên trong

1.4.1.1. Chiến lược marketing tổng thể

1.4.1.2. Mục tiêu marketing

1.4.1.3. Phối thức

1.4.1.4. Chi phí

1.4.1.5. Các yếu tố về mặt tổ chức

1.4.2. Yếu tố bên ngoài

1.4.2.1. Bản chất của thị trường

1.4.2.2. Cầu

1.4.2.3. Giá và sp của đối thủ

1.4.2.4. Các yếu tố môi trường khác

2. Tiến trình định giá

2.1. Xác lập mục tiêu định giá

2.1.1. Tồn tại

2.1.2. Tối đa hóa thị phần

2.1.3. Tối đa hóa lợi nhuận

2.1.4. ...

2.2. Phân tích nhu cầu

2.2.1. Độ nhạy đối với giá

2.2.2. Ước lượng đường cầu thị trường

2.2.3. Đo lường mức độ co giãn của cầu theo giá

2.3. Ước tính chi phí

2.3.1. Chi phí biến đổi

2.3.2. Chi phí cố định

2.4. Phân tích cạnh tranh

2.4.1. Chi phí

2.4.2. Giá

2.4.3. Phản ứng

2.5. Phương pháp định giá

2.5.1. % lợi nhuận

2.5.2. Lợi nhuận mục tiêu

2.5.3. Giá trị cảm nhận

2.5.4. Giá cạnh tranh

2.5.5. Đầu giá

2.6. Lựa chọn mức giá

3. Các chiến lược định giá đặc thù

3.1. Định giá sản phẩm mới

3.1.1. Định giá hớt ván

3.1.2. Định giá thâm nhập

3.2. Định giá cho phối thức sản phẩm

3.2.1. Định giá dòng sp

3.2.2. Định giá sp đi kèm tùy chọn

3.2.3. Định giá sp đi kèm bắt buộc

3.2.4. Định giá phó phẩm

3.2.5. Định giá trọn gói sp

3.3. Chiền lược điều chỉnh giá

3.3.1. Chiết khấu và hỗ trợ giá

3.3.1.1. Chiết khấu tiền mặt

3.3.1.2. Chiết khấu theo số lượng

3.3.1.3. Chiếc khấu chức năng

3.3.1.4. Chiết khấu theo mùa

3.3.1.5. Tiền thưởng

3.3.2. Phân đoạn/ phân biệt

3.3.2.1. Theo khách hàng

3.3.2.2. Theo vị trí

3.3.2.3. Theo thời gian

3.3.3. Tâm lý

3.3.3.1. Giá chẵn

3.3.3.2. Giá lẻ

3.3.3.3. Danh tiếng

3.3.4. Khuyến mãi

3.3.5. Theo địa lý

3.3.5.1. FOB

3.3.5.2. Thống nhất

3.3.5.3. Địa điểm cố định

3.3.5.4. Bao phí vận chuyển

3.3.6. Động

3.3.7. Quốc tế