Osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnove informatike by Mind Map: Osnove informatike

1. Obrada podataka

1.1. Ručna

1.1.1. Abak

1.2. Mehanička

1.2.1. Pascalina

1.2.2. Aritmometar

1.2.3. Diferencijalni stroj

1.2.4. Analitički stroj

1.3. Elektromehanička

1.3.1. Sortirni stroj

1.3.2. Z3

1.3.3. Colossus

1.4. Elektronička

1.4.1. Altair 8800

2. Generacija računala

2.1. Elektronska cijev

2.2. Tranzistor

2.3. Integrirani krug

2.4. Visoko integrirani krug

2.5. Mikroprocesor

2.6. Biočipovi

3. Osnovni djelovi računala

3.1. Centralna jedinica

3.1.1. Matična ploča

3.1.2. Procesor

3.1.3. Napajanje

3.1.4. Radna memorija

3.1.5. Grafička kartica

3.1.6. Tvrdi disk

3.2. Ulazne jedinice

3.2.1. Tipkovnica

3.2.2. Miš

3.2.3. Optički čitač

3.2.4. Čitač crtičnog koda

3.2.5. Mikrofon

3.2.6. Grafička ploča

3.3. Izlazne jedinice

3.3.1. Monitor

3.3.2. Projektor

3.3.3. Pisač

3.3.4. Crtač

3.3.5. Zvučnici

3.4. Ulazno-izlazne jedinice

3.5. Mediji za pohranu podataka

3.5.1. Magnetski

3.5.2. Optički

3.5.3. Poluvodički

4. Osnovni pojmovi

4.1. Podatak

4.2. Informacija

4.3. Informatika

4.4. Računalstvo

4.5. Dokument

4.6. Publikacija

4.7. ISBN

4.8. Sklopovje

4.9. Programska potpora