Osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnove informatike by Mind Map: Osnove informatike

1. Osnovni pojmovi

1.1. informacija

1.1.1. informacijska znanost

1.1.1.1. informatika

1.2. računalstvo

1.2.1. dokument

1.2.1.1. publikacija

1.2.1.1.1. isbn

1.3. sklopovlje

1.3.1. hadware

1.4. programska potpora

1.4.1. software

2. Način obrade podataka

2.1. ručna obrada

2.1.1. abak

2.2. mehanička

2.2.1. diferencijalni stroj

2.3. elektromehanička

2.3.1. softirni stroj

2.4. elektronička

2.4.1. colossus

2.5. bit

2.5.1. 0 ili 1

2.6. bajt

2.6.1. 8, 16, 32, 64

3. Osnovni dijelovi računala

3.1. centralna jedinica

3.1.1. MBO

3.1.2. HDD

3.1.3. CPU

3.1.4. GPU

3.1.5. RAM

3.1.6. PSU

3.2. ulazne jedinice

3.2.1. tipkovnica

3.2.2. miš

3.2.3. optički čitač

3.2.4. čitak crtačkog koda

3.3. izlazne

3.3.1. monitor

3.3.2. projektor

3.4. ulazno-izlazne jedinice

3.4.1. ekran

3.4.2. multifunkcionalni uređaj

3.5. mediji za pohranu podataka

3.5.1. magnetski mediji

3.5.2. optički mediji

3.5.3. poluvodički mediji

3.5.4. sklopovlje

3.5.5. programska potpora