osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
osnove informatike by Mind Map: osnove informatike

1. osnovni pojmovi

1.1. informacija

1.2. informacijska znanost

1.3. informatika

1.4. racunalstvo

1.5. publikacija

1.6. isbn

1.7. sklopovlje

1.8. programska potpora

2. povijesni razvoj i generacija racunala

2.1. rucna obrada

2.1.1. abak

2.2. mehanicka obrada

2.2.1. pascalina

2.3. elektromehanicka obrada

2.3.1. collosus

2.4. elektronicka obrada

2.4.1. sortirni stroj

3. brojevni sustavi

3.1. dekadski

3.2. binarni

3.3. okalni hedsatski

4. bit i bajt

4.1. 1 bit -1ili0

4.2. 1bajt-8bitova

4.3. 1kilobajt-1024 bajtova

4.4. 1megabajt-1024kilobajta

4.5. 1gigabajt-1024megabajta

4.6. 1terabajt-1024gigabajta

5. osnovni dijelovi racunala

5.1. centralalna jedinica

5.2. ulazne jedinice

5.3. izlazne jedinice

5.4. ulazno izlazne jedinice

5.5. mediji za pohranu podataka