Osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnove informatike by Mind Map: Osnove informatike

1. Osnovni pojmovi

1.1. podatak

1.2. informacija

1.3. informaticka znanost

1.4. informatika

1.5. racunalstvo

1.6. publikacija

1.7. programska potpora

1.8. ISBN

1.9. SKLOPOVLJE

2. povjesni razvoj i generaciju racunala

2.1. RUCNA OBRADA

2.2. MEHANICKA OBRADA

2.3. ELEKTRO MEHANICKA OBRADA

2.4. ELEKTONICKA OBRADA

3. RUCNA OBRADA PODATAKA

3.1. abak

4. MEHANICKA PRODAJA PODATAKA

4.1. PISCALINA

4.2. ARIMOMETAR

4.3. DIFERECIALNI STROJ

5. ELEKTONICKA OBRADA PODATAKA

5.1. COLOSUS 1943.

6. GENERACIJA RACUNALA

6.1. elektonska cjev

6.2. tranzitor

6.3. intergrirani krug

6.4. visoko intergrirani krug

6.5. mikroprocesor

7. brojevni sustav

8. bit i bajt

9. osnovni djelovi racunala

9.1. centalna jedinica

9.2. ulazne jedinice

9.3. izlazne jedinice

9.4. ulazno izlazne jedinice

9.5. mediji za pohranu podataka

10. osnovni djhelovi racunala

10.1. MBO

10.2. CPU

10.3. PSU

10.4. RAM

10.5. GPU

10.6. HDD

11. OSNOVI DJELOVI RACUNALA

11.1. tipkovnica

11.2. mis