Com fer una bona exposició Oral

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Com fer una bona exposició Oral by Mind Map: Com fer una bona exposició Oral

1. Planificant: anàlisi de la situació

1.1. Factors:

1.1.1. on

1.1.2. a qui

1.1.3. per què

1.1.4. què

1.1.5. com

1.2. Disseny de l'exposició

1.2.1. Objectiu

1.2.2. Elaborar el guió

1.2.3. Mitjans

1.2.3.1. Mitjans visuals de suport

1.3. Característiques de l'exposició oral eficaç

1.3.1. Claredat i presició

2. Preparació de l'exposició

2.1. Elaboració del guió

2.2. Estructura

2.2.1. introducció

2.2.2. cos

2.2.3. conclusió

3. Estratègies explicatives

3.1. Discurs clar i ordenat

3.2. Contextualitzar el discurs

3.3. Densitat informativa

3.4. Mitjans audiovisuals

4. Elements comunicatius no verbals

4.1. La mirada

4.2. La veu

4.3. Moviments del cos